Spis treści

Spis formularzy
str. 9

Wstęp
str. 13

Zestawienie narzędzi według celów i zastosowania
str. 17

Rozdział 1. Narzędzia badania potrzeb rozwojowych
str. 23


Karta wywiadu ukierunkowanego
str. 25

Karta obserwacji
str. 31

Formularz informacji opisowych
str. 37

Formularz skali zmian
str. 43

Kwestionariusz precoachingowy
str. 49

Kwestionariusz odpowiedzi zogniskowanych
str. 57

Kwestionariusz indywidualnych strategii działania
str. 63

Diagram autoanalizy
str. 69

Rozdział 2. Narzędzia organizacji procesu
str. 75


Łuk zmiany
str. 77

Krzywa Fishera
str. 83

Spirala doskonalenia
str. 89

Pętle rozwoju
str. 95

Model GROW
str. 101

Model CARE
str. 107

Drabina procesu
str. 113

Rozdział 3. Narzędzia budowania relacji
str. 119


Kontrakty indywidualne
str. 121

Moja najlepsza oferta    
str. 127

Czarno-biała lista zachowań
str. 131

Karta „Ściśle tajne”
str. 137

Pytania „zmiękczające” relację
str. 141

Werbalne sposoby słuchania
str. 145

Karta kontrolna partnerstwa
str. 151

Rozdział 4. Narzędzia tworzenia wizji i wyznaczania celów
str. 157


Karta SMART
str. 159

Matryca projektowania celów
str. 163

Piramida poziomów logicznych
str. 171

Lista gdybania
str. 177

Linie czasu
str. 183

Koło rozwojowe
str. 189

Indywidualna misja
str. 195

Indywidualny plan rozwoju
str. 199

Ukryte pole
str. 203

Rozdział 5. Narzędzia pracy z motywacją i wartościami
str. 209

Karta przekonań i wartości    
str. 211

Karta odkrywania motywacji
str. 217

Piramida motywacji
str. 221

Arkusz hierarchii wartości
str.227

Działanie FLOW
str. 231

Arkusz wartości zawodowych    
str. 237

Bezludna wyspa    
str. 241

Adwokat diabła
str. 245

Najgorszy możliwy scenariusz    
str. 251

Rozdział 6. Narzędzia twórczego myślenia    
str. 257

Trzy role Walta Disneya    
str. 259

Twórcza wizualizacja siebie    
str. 265

Równowaga jin-jang    
str. 271

Skrzynka morfologiczna    
str. 275

Wachlarz koncepcji    
str. 283

Synergia perspektyw    
str. 289

Rozdział 7. Narzędzia refleksji    
str. 295


Matryca kontekstu zmiany    
str. 297

Okno Johari      
str. 303

Mapa sytuacyjna    
str. 311

Perspektywa 3D     
str. 315

Analiza pola sił      
str. 321

Analiza trendu
str. 327

Lewa kolumna     
str. 333

Karta dwudziestu stwierdzeń      
str. 339

Rozdział 8. Narzędzia przełamywania impasu     
str. 345


Barometr relacji     
str. 347

Diagram Ishikawy      
str. 353

Gremliny  
str. 359

Wewnętrzny krytyk     
str. 365

Pięć razy „dlaczego”     
str. 371

Plan realisty   
str. 377

Rozdział 9. Narzędzia ewaluacji procesu     
str. 383


Arkusz post-sesji      
str. 385

Dziennik rejsu     
str. 391

Formularz zewnętrznej informacji zwrotnej     
str. 397

Diagram przemiany     
str. 403

Formularz przebiegu coachingu      
str. 409

Rozdział 10. Narzędzia w odmianach coachingu      
str. 413


Fundamenty domu     
str. 415

Karty czasu  
str. 421

Połącz w parę      
str. 427

Szkatułka zdrowia  
str. 433

Wartość wyboru    
str. 439

Wewnętrzne sanktuarium     
str. 445

Bibliografia     
str. 451

O autorach
str. 455