Rozdział 1. Narzędzia badania potrzeb rozwojowych - opisy

Nazwa Rozmiar
Narzędzie 01-01 Karta wywiadu ukierunkowanego.pdf 153,5k
Narzędzie 01-02 Karta obserwacji.pdf 49,9k
Narzędzie 01-03 Formularz informacji opisowych.pdf 47,3k
Narzędzie 01-04 Formularz skali zmian.pdf 64,7k
Narzędzie 01-05 Kwestionariusz precoachingowy.pdf 48,0k
Narzędzie 01-06 Kwestionariusz odpowiedzi zogniskowanych.pdf 50,3k
Narzędzie 01-07 Kwestionariusz indywidualnych strategii działania.pdf 64,4k
Narzędzie 01-08 Diagram autoanalizy.pdf 49,1k
Wyświetlanie 8 rezultatów.