O autorach

Sylwia Rogala-Marciniak, trener biznesu, coach z certyfikatem Erickson College International. Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie na kierunku Zarządzanie i Marketing, rocznej Szkoły Trenerów SKiTZ Matrik oraz akredytowanej przez International Coach Federation szkoły „Art and Science of Coaching” Erickson College International (Kanada). Jest członkiem licznych stowarzyszeń profesjonalnych oraz inicjatorką przedsięwzięć branżowych z zakresu doskonalenia praktyki coachingowej i trenerskiej. Główne zagadnienia jej działania to doskonalenie obszarów związanych z motywacją, kształtowaniem postaw i wartości poprzez systemowe patrzenie na rozwój człowieka i organizacji. Prowadzi szkolenia, coachingi biznesowe i team-coaching, doradza firmom w zakresie kształtowania polityki personalnej, rozwijania kompetencji przywódczych, motywowania, zarządzania zespołami, coachingu. Wspierając rozwój kompetencji zawodowych, specjalizuje się także w zagadnieniach związanych z wypaleniem zawodowym i jego profilaktyką.
Wykłada na podyplomowych studiach z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi, jest również koordynatorem merytorycznym Podyplomowego Studium „Metod wspierania rozwoju kompetencji: Coaching, Mentoring, Konsulting personalny” na Uniwersytecie Łódzkim.
Przez lata swojej praktyki zawodowej z sukcesem współtworzyła i zrealizowała projekty szkoleniowo-doradcze z takimi firmami, jak: Centralwings, Comarch, Aegon, Johnson&Johnson, Philips Lighting Poland, PZU SA, Cooper-Standard Automotive, Nokia Siemens Networks, Indesit Company, PKO BP.

Łukasz T. Marciniak, naukowiec i praktyk. Absolwent Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego oraz Szkoły Trenerów Zarządzania SKiTZ Matrik. Jest pracownikiem Katedry Socjologii Organizacji i Zarządzania UŁ, wykładowcą na kilku studiach podyplomowych, współtwórcą i koordynatorem Studium „Metod wspierania rozwoju kompetencji: Coaching, Mentoring, Konsulting personalny” na Uniwersytecie Łódzkim. Wspiera firmy jako Executive/Implementation Coach (ponad 700 godzin coachingu dla zarządzających) oraz konsultant i opiekun merytoryczny projektów team-coachingowych, wdrożeń doskonalących, reorganizacyjnych i systemowych. Jego praktyka koncentruje się na organizacji pracy powiązanej z nowoczesnymi systemami i metodami zarządzania (LEAN, TQM, BEST, TPS, QLEH itd.), zarządzaniu ludźmi w zmianach organizacyjnych, zarządzaniu wiedzą i transferze kompetencji oraz przygotowaniu zespołów trenerów i coachów wewnętrznych.
Swoje działania realizował dotychczas we współpracy z firmami doradczymi i szkoleniowymi oraz bezpośrednio w organizacjach biznesowych, m.in. Emerson Industrial Automation, Clariant International Ltd., Philips Lighting Poland, Indesit Company, PZU SA, TRW Automotive, Cooper Standard, Saab AB, firmach grupy finansowej KBC oraz dla pracowników MARS Polska, Poczty Polskiej, Raiffeisen Bank Polska SA i mniejszych firm. Jest członkiem międzynarodowego zespołu konsultantów Consulman S.p.A oraz licznych organizacji naukowych i profesjonalnych, m.in. European Sociological Association. Od kilku lat pełni funkcję redaktora wykonawczego międzynarodowego czasopisma naukowego „Qualitative Sociology Review”.